Przedszkola Żłobki Kluby malucha Opieka Imprezy Czas wolny Dokształcanie Wakacje Sklepy Usługi Pomoc socjalna Lekarze Profilaktyka Oddam Inne
05 GRU

STWÓRZ SWOJĄ ULUBIONĄ POSTAĆ Z BAJKI I ODBIERZ NAGRODĘ !

ŚWIAT-DZIECI.EU  ORGANIZUJE I ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ŚWIĄTECZNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM. 

Wystarczy wykonać ciekawą pracę plastyczną w dowolnej technice i można wygrać interesujące nagrody.

Zdobywcą nagrody wyłonionym przez Komisję Konkursową jest Uczestnik, który w czasie trwania konkursu prześle na adres e-mail: kontakt@swiat-dzieci.eu zadanie konkursowe :

Wykonaj świąteczną kartkę z jedną z wybranych postaci z bajek telewizji MiniMini+:

- Myszka w Paski

- Lew Eryk

- Księżniczka Hania i Grymasek

- Detektyw Łodyga

Postaci z bajek można szukać na stronie :  https://www.miniminiplus.pl/

Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne i pomysłowe prace. Uczestnik konkursu powinien podać swój wiek i podpisać pracę imiennie.

Nagrodami głównymi w Konkursie są:  

- Pluszak Rybka MiniMini + zestaw 3 płyt CD "Najlepsze Hity Dla Ciebie z Rybką MiniMini" – 2 nagrody

- Gra karaoke + zestaw 3 płyt CD " Najlepsze Hity Dla Ciebie z Rybką MiniMini "    – 2 nagrody

- Gra planszowa + zestaw 3 płyt CD "Najlepsze Hity Dla Ciebie z Rybką MiniMini" – 4 nagrody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nagroda pocieszenia: 1 z dwóch zestawów 3 płyt CD "Najlepsze Hity Dla Ciebie z Rybką MiniMini."

Termin  nadsyłania prac: 28.11. - 10.12.2018

 

 

Regulamin konkursu: 

Świąteczny konkurs plastyczny dla dzieci

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą  Stwórz swoją ulubioną postać z bajki i odbierz nagrodę!

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest firma Expert-Centrum Informacji z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Sportowej 6.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w serwisie internetowym http://www.swiat-dzieci.eu oraz na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/Świat-Dzieci-2075868759352626 w dniach 28 listopada – 10 grudnia 2018 roku (do godziny 23:59 ).

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być́ każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą̨ udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Expert-Centrum Informacji

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Expert-Centrum Informacji

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać́ status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§3 NAGRODY

1. Fundatorami nagród są :

- ITI Neovision S.A,   Al.Gen. W. Sikorskiego 9,  02-758 Warszawa

-LGD Zakole Dolnej Wisły, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie                                                                                                                         

2. Nagrodami głównymi w Konkursie są:  

- Pluszak Rybka MiniMini + zestaw 3 płyt CD "Najlepsze Hity Dla Ciebie z Rybką MiniMini" – 2 nagrody

- Gra karaoke + zestaw 3 płyt CD " Najlepsze Hity Dla Ciebie z Rybką MiniMini "    – 2 nagrody

- Gra planszowa + zestaw 3 płyt CD "Najlepsze Hity Dla Ciebie z Rybką MiniMini" – 4 nagrody     

- Nagroda pocieszenia: 1 z dwóch zestawów 3 płyt CD "Najlepsze Hity Dla Ciebie z Rybką MiniMini" 

3. Zdobywcą nagrody wyłonionym przez Komisję Konkursową jest Uczestnik, który w czasie trwania konkursu prześle na wskazany adres e-mail: kontakt@swiat-dzieci.eu zadanie konkursowe:

Wykonaj świąteczną kartkę z jedną z wybranych postaci z bajek telewizji MiniMini+:

- Myszka w Paski

- Lew Eryk

- Księżniczka Hania i Grymasek

- Detektyw Łodyga

  https://www.miniminiplus.pl/

Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne i pomysłowe prace. Uczestnik konkursu powinien podać swój wiek i podpisać pracę imiennie.

Technika wykonania prac dowolna:

rysunek, malunek, grafika, wyklejanka lub jakakolwiek inna forma plastyczna.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień́ tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook, e-mail  i stronę internetową http://www.swiat-dzieci.eu w ciągu 48 godzin od zakończenia Konkursu.

6.Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@swiat-dzieci.eu do organizatora Konkursu w terminie 3 (trzech) dni od dnia ogłoszenia wyników, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt firmy Expert-Centrum Informacji na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

Forma dostawy: Poczta Polska, przesyłka kurierska.

8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Expert-Centrum Informacji.

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu dostawy paczki (przez Pocztę Polską lub w formie przesyłki kurierskiej), adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. komórkowego, niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień́ niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na https://www.facebook.com/Świat-Dzieci-2075868759352626 oraz na http://swiat-dzieci.eu.

Ostatnie aktualności

ŚWIĄTECZNY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !

KOCHANI, ŚWIĄTECZNY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY !!!  Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w naszej zabawie. Dostaliśmy prace z różnych miejsc w Polsce, a to oznacza, że pilnie śledzicie nasze propozycje dla najmłodszych - nawet jeże (...)

Czytaj dalej

POZUJ DO ZDJĘCIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Święta to czas radości, który warto zachować w kadrze na wiele lat. W czwartek dniach 15-16 grudnia w godzinach 11.00-19.00 Centrum Handlowe RONDO zamieni się w świąteczne atelier z mikołajowymi saniami w roli głównej. Klienci centrum będą m (...)

Czytaj dalej

MIKOŁAJKI I URODZINY GALUSI

Świętujemy Mikołajki i Urodziny Galusi ! Już 8 grudnia maskotka – Galusia – obchodzi swoje kolejne urodziny. Wraz z nią imieniny świętować będzie Mikołaj. Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy od godziny 12:00 ! (...)

Czytaj dalej

MIKOŁAJKI W FOCUSIE

  Okres przedświąteczny zapowiada się wyjątkowo! Na odwiedzających nasze centrum w dniach 5-23 grudnia czekają gwiazdkowa atmosfera, kreatywna zabawa, słodkie upominki i… Święty Mikołaj! W ramach grudniowej akcji „Wkręć się w świątecz (...)

Czytaj dalej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Utworzenie i prowadzenie nowoczesnej platformy internetowej służącej gromadzeniu i wymianie informacji dotyczących dzieci z obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły" mająca na celu poprawę warunków i możliwości powstania nowych miejsc pracy na obszarze LGD "Zakole Dolnej Wisły" do 2023 r. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.